[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 20 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Cidade Infantil Príncipe Felipe
Páxina Principal
Servizos
Cidade Infantil
Príncipe Felipe
Historia
Notas de identidade
Requisitos de acollemento residencial
Instalacións
Centro de Primeira Acollida
Centro infantil (maternais)
Centro Agarimo
Centro infanto-xuvenil
'Escola-Fogar'
Residencia Xuvenil
Centro de día
Escola infantil
Obxectivos e fins
Actividades
Campamento da Lanzada
Historia
Localización
Instalacións
Solicitudes
Taxas
Taxas

Páxina 1 2 3 4 [5]
CIDADE INFANTIL PRÍNCIPE FELIPE 

Centro de día. Modalidades

ATENCIÓN DE DÍA BÁSICA

 • Aloxamento diúrno en instalacións adecuadas.
 • Atención durante un curso lectivo, axústándose o máximo posible ó calendario escolar, con excepcións da fin de semana (sábados e domingos) e festivos, e os meses de xullo e agosto (1 de xullo ó 31 de agosto).
 • Horarios de atención flexible, dependendo das necesidades do menor, valoradas polo equipo do menor e a institución.
 • Alimentación : xantar e merenda, en casos puntuais que así o requiran almorzo e cea
 • Apoio e seguimento escolar, incluíndo materiais funxibles, nos casos que se consideren oportunos poderanse aportar materiais educativos e didácticos.
 • Financiamento do transporte de proximidade de ida e volta ó domicilio familiar exceptuando ós nenos de idades comprendidas entre os 0 e os 3 anos.
 • A duración media do curso non poderá exceder dun ano, rematado este período, será preciso proceder á revisión da situación do menor e dictar unha nova resolución.
 • Participar nas actividades organizadas pola institución ou polo centro escolar ó que acuda o menor
 • Colaboración na normalización da dinámica familiar.
 • Tendo en conta o disposto na Orde do 3 de xullo do xullo do 2000, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, o horario máximo de permanencia dos nenos/as no centro, será con carácter xeral, de 8 horas diarias, agás causas excepcionais e convenientemente xustificadas.

ATENCIÓN DE DÍA INTEGRAL

 • Aloxamento diúrno en instalacións axeitadas
 • Atención durante todo o ano.
 • Horario de 8:00 da mañá a 8:00 da tarde
 • Alimentación: inclúe almorzos, xantares, merendas e ceas.
 • Hixiene e educación nos hábitos de sáude
 • Seguimento e apoio escolar, incluíndo materiais educativos e didácticos.
 • Animación planificada do tempo libre e os materiais necesarios para o desenvolvemento das actividades.
 • Financiamento do transporte de proximidade de ida e volta ó domicilio familiar exceptuando ó nenos de idades comprendidas entre os 0 e os 2 anos.
 • Servizos de titorías; orientación psico-educativa.
 • Colaboración co equipo do menor para a normalización da dinámica familiar.
 • Tendo en conta o disposto na Orde do 3 de xullo do xullo do 2000, de Ordenación Xeral do Sistema Educativo, o horario máximo de permanencia dos nenos/as no centro, será con carácter xeral, de 8 horas diarias, agás causas excepcionais e convenientemente xustificadas.

EVENTUAL
Nunha modalidade ou noutra, pero en períodos limitados de tempo, namentres non se superan as causas que motivaron o internamento.

Páxina 1 2 3 4 [5]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 26/04/2005 13:16
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/