[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 30 DE SETEMBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Deportes
Páxina Principal
Servizos
Deportes
Subvencións
Convenios
Festa do Deporte Provincial
Festa da Bicicleta
Escolas deportivas
2009/2010
2010/2011
Trofeos Deputación de Pontevedra

Páxina 1 [2]
DEPORTES 

Deputación de Pontevedra

Premios a deportistas 2010
Gala do deporte

Bases | Premiados | Fotos da Gala

Acta do xurado

Na Sala de Xuntas desta Deputación Provincial, sendo as 10:30 horas do 15 de febreiro de 2011, reúnese o Xurado da Gala do Deporte 2010, presidido por D. ENRIQUE SOTELO VILLAR, Deputado de Xuventude e Deportes desta Excma. Deputación Provincial, e os vogais: Dª. TERESA PEDROSA SILVA, Deputada Provincial, D. PERFECTO RODRIGUEZ MUIÑOS, Deputado Provincial, D. JOSÉ JUAN DURÁN HERMIDA, Deputado Provincial, D. RAFAEL LORES ROSAL, Deputado Provincial, D. JUAN LUCIANO OTERO BESADA, Deputado Provincial, D. DAVID ACEVEDO LÓPEZ, representante do Diario de Pontevedra, D. JUAN A. MARTINEZ FERREIRO, representante do Faro de Vigo, D. ANGEL MAGDALENO SOLLA, representante de Radio Pontevedra, D. JOSE LUIS CHANTRERO LAGO, representante do Diario de Arousa, D. RAMÓN MELLA BREA, representante de TV Pontevedra, D. PABLO LAGO PITA, representante de Radio Nacional de España, D. MANUEL NEIRA BARRAL, representante de TV Salnés, D. JOSÉ COVELO CARTELLE, funcionario do Servizo de Deportes, actuando como secretario D. ANTONIO SANTOS GUERRA, xefe do Servizo de Deportes.

Aberto o acto polo Presidente e, unha vez realizado o estudio dos expedientes presentados polas Federacións participantes e os currículos e méritos de cada un/unha dos/das nomeados/as, ACORDOU, por unanimidade, conceder o Premio ós/ás mellores deportistas destacados no 2010, que son os seguintes:

 • MELLOR EVENTO DEPORTIVO
  Proba do Campionato de Europa e do Mundo de Trial (Baiona)
 • MELLOR EMPRESA
  INDEPO
 • MELLOR CLUB PROMOCIÓN DEPORTIVA
  Club Ciclista Spol
 • MELLOR DEPORTISTA CATEGORIA PROMESA FEMININA 2010
  Alba Ledo Rodríguez
 • MELLOR DEPORTISTA CATEGORIA PROMESA MASCULINA 2010
  Jorge Casales Carrasco
 • MELLOR DEPORTISTA PROVINCIAL 2010 CATEGORIA FEMININA
  Beatriz Gómez Cortés
 • MELLOR DEPORTISTA PROVINCIAL 2010 CATEGORIA MASCULINA
  Carlos Pérez Rial
 • MENCIÓNS ESPECIAIS
  • Coruxo, C.F.
  • Uorxa Vigo Voleibol
  • Club Natación Galaico
  • Agrupación Deportiva Cortegada
  • Club Deportivo supermercados Froiz

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as 13:00 horas do mencionado día, do que eu, como Secretario dou fe.Páxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 28/03/2011 15:14
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/