[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 20 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Deportes
Páxina Principal
Servizos
Deportes
Plan Deportes 2008
Subvencións
Convenios
Festa do Deporte Provincial
Festa da Bicicleta
Escolas deportivas

Páxina 1 [2]
DEPORTES 

deputación de pontevedra

PREMIOS A DEPORTISTAS 2008
gala do deporte

bases | premiados

Acta Final

Na Sala de Xuntas desta Deputación Provincial, sendo as 11,00 horas do 03 de febrero de 2009, reúnese o Xurado da Gala do Deporte 2008, presidido por D. ENRIQUE SOTELO VILLAR, Deputado de Xuventude e Deportes desta Excma. Deputación Provincial, e os vogais: Dª. TERESA PEDROSA SILVA, Deputada Provincial, D. JOSÉ JUAN DURÁN HERMIDA, Deputado Provincial, D. MARIO MUZAS COBO, representante das Federacións Deportivas, D. DAVID ACEVEDO LÓPEZ, representante do Diario de Pontevedra, D. JUAN A. MARTINEZ FERREIRO, representante do Faro de Vigo, D. ANGEL MAGDALENO SOLLA, representante de Radio Pontevedra, D. VICTORIANO CASTRO GRAÑA, representante do Correo Gallego-COPE, D. RAMÓN MELLA BREA, representante de TV Pontevedra, D. PABLO LAGO PITA, representante de Radio Nacional de España, D. CELESTINO RASCADO IGLESIAS, representante de La Voz de Galicia, D. MANUEL NEIRA BARRAL, representante de TV Salnés, D. JOSÉ COVELO CARTELLE, funcionario do Servizo de Deportes, actuando como secretario D. ANTONIO SANTOS GUERRA, xefe do Servizo de Cultura e Deportes.

Aberto o acto polo Presidente e, unha vez realizado o estudio dos expedientes presentados polas Federacións participantes e os currículums e méritos de cada un/unha dos/das nomeados/as, ACORDOU, por unanimidade, conceder ó Premio ós/ás Mellores Deportistas destacados no 2008, que son os seguintes:

 • CATEGORÍA PROMESA FEMININA
  Lara Lagoa Patiño
 • CATEGORÍA PROMESA MASCULINA
  Óscar Vicente Rodríguez
 • CATEGORÍA FEMININA
  Begoña Fernández Molinos
 • CATEGORÍA MASCULINA
  Carlos Pérez Rial
  Antón Paz Blanco
  Fernando Echávarri Erasun
 • MELLOR TRAXECTORIA DEPORTIVA
  Alfonso Ortega Casasnovas
 • MELLOR TRAXECTORIA OLIMPICA
  David Cal Figueroa
 • MELLOR ENTRENADOR
  José Armando Ufarte Ventoso
 • MELLOR CLUB PROMOCIÓN DEPORTIVA
  C.D. Areosa
 • MELLOR EQUIPO
  Club Superfroiz
 • MELLOR EMPRESA
  Frigoríficos O Morrazo
 • MELLOR EVENTO DEPORT. ORGANIZADO NA PROV. PONTEVEDRA
  Rallie Rías Baixas

E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as 13:00 horas do mencionado día, do que eu , como Secretario dou fe.Páxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 28/01/2011 11:56
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/