[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
MÉRCORES, 20 DE XANEIRO DE 2021
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Deportes
Páxina Principal
Servizos
Deportes
Plan Deportes 2008
Subvencións
Convenios
Festa do Deporte Provincial
Festa da Bicicleta
Escolas deportivas

Páxina 1 [2]
DEPORTES 

Deputación de Pontevedra

premios a deportistas 2007

Bases | Galardoados

Galardoados

Na Sala de Xuntas desta Deputación Provincial, sendo as 10,00 horas do 25 de abril do 2008, reúnese o Xurado da Gala do Deporte 2007

 • presidido por D. JOSÉ ENRIQUE SOTELO VILLAR, Deputado de Xuventude e Deportes desta Excma. Deputación Provincial,
 • e os vogais:
  • Dª. TERESA PEDROSA SILVA, Deputada Provincial
  • D. AGUSTIN REGUERA OCAMPO, Deputado Provincial
  • D. JOSÉ JUAN DURÁN HERMIDA, Deputado Provincial
  • D. JUAN ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, Deputado Provincial
  • D. JUAN LUCIANO OTERO BESADA, Deputado Provincial
  • D. GABRIEL MARTINEZ GIRALDEZ, Deputado Provincial
  • D. MARIO MUZAS COBO, representante das Federacións Deportivas
  • D. DAVID ACEVEDO LÓPEZ, representante do Diario de Pontevedra
  • D. JUAN A. MARTINEZ FERREIRO, representante do Faro de Vigo
  • D. ANGEL MAGDALENO SOLLA, representante de Radio Pontevedra
  • D. VICTORIANO CASTRO GRAÑA, representante do Correo Gallego-COPE
  • D. RAMÓN MELLA BREA, representante de TV Pontevedra
  • D. PABLO LAGO PITA, representante de Radio Nacional de España
  • D. CELESTINO RASCADO IGLESIAS, representante de La Voz de Galicia
  • D. JOSÉ COVELO CARTELLE, funcionario do Servizo de Deportes
 • actuando como Secretario D. ANTONIO SANTOS GUERRA, Xefe do Servizo de Cultura e Deportes.

Aberto o acto polo Presidente e, unha vez realizado o estudio dos expedientes presentados polas Federacións participantes e os currículums e méritos de cada un/unha dos/das nomeados/as, ACORDOU, por unanimidade, conceder ó Premio ós/ás Mellores Deportistas destacados no 2007, que son os seguintes:

CATEGORÍA FEMININA
Andrea Rica Taboada
CATEGORÍA MASCULINA
David Cal Figueroa
Fernando Echávarri Erasun – Antón Paz Blanco


E non habendo máis asuntos, dase por rematada a reunión, sendo as 11,00 horas do mencionado día, do que eu , como Secretario dou fe.Páxina 1 [2]

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 23/10/2008 16:43
Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/