[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 30 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es » Deputación de Pontevedra » Servizos » Recursos humanos e formación
Páxina Principal
Servizos
Recursos humanos
e formación
Oferta de emprego
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Ano 2003
Convocatoria de postos
de traballo
Ano 2009
Contratacións
Ano 2008
Contratacións
Ano 2007
Ano 2006
Contratacións
Ano 2005
Contratacións
Ano 2004
Ano 2002
Postos de traballo
Ano 2009
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Bolsas
Ano 2009
Ano 2008
Ano 2007
Ano 2006
Ano 2005
Ano 2004
Cursos de formación
2º semestre 2010
1º semestre 2010
2º semestre 2009

Páxina 1 [2] 3
RECURSOS HUMANOS E FORMACIÓN 

Deputación de Pontevedra

Contratación laboral dun operario condutor tractorista con destino ó Parque Central de Maquinaria

Bases xerais | Modelo de instancia | Ampliación do prazo
proceso selectivo

Apertura dun novo prazo de presentación de instancias para a contratación laboral dun operario conductor tractorista.

No Boletín Oficial da provincia nº 138 de data 17 de xullo de 2008, publicouse a convocatoria e bases para a contratación laboral temporal por circunstancias da producción dun operario conductor tractorista con destino o Parque Central de Maquinaria.

Rematado o prazo de presentación de instancias e debido o escaso número de candidatos que optan a este posto, acórdase abrir un novo prazo de presentación de solicitudes de cinco días naturais, contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da provincia, dándose por admitidas as que entraron dentro de prazo e reúnen os requisitos sinalados nas bases da convocatoria.

Para tal efecto terase en conta a seguinte modificación da base terceira, punto un, apartado c), que queda redactado tal e como a continuación se indica: c)“Posuír ou en estar en condicións de obter o certificado de escolaridade e ter o permiso de conducir categoría B, C e E para camión articulado, o día en que remate o prazo de presentación de instancias”.

Pontevedra, 24 de xullo de 2008
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal

Boletín Oficial da Provincia, data 31/07/08, número 147, páxina 18, anuncio 2008007939.

Páxina Seguinte Páxina 1 [2] 3

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 27/08/2008 12:29
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/