DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Cidade +

 • Denominación iniciativa comunitaria: Cidade +
 • Duración do proxecto: Ata decembro de 2005
 • Custo total: 3.762.300,00 euros
 • Participación europea (fondos): Cofinanciación dos fondos Feder
 • Partenariado do proxecto:
  • Deputación Provincial de Pontevedra
  • Secretaría Xeral para a Emigración
  • Cámara de Melgaço
  • IDITE-MINHO
 • Organismo público responsable. Deputación Provincial de Pontevedra
 • Órgano de dirección e control: Deputación Provincial de Pontevedra
 • Órgano xestor: Deputación Provincial de Pontevedra
 • Ámbito xeográfico: Provincia de Pontevedra
 • Descrición do proxecto:
  • Materializar a vontade de acollida da sociedade e a consideración cos que no seu día tiveron que deixar a súa terra e hoxe regresan coa intención de comezaren unha nova traxectoria vital.·
  • Abordar o fenómeno do retorno como unha oportunidade para promover o equilibrio territorial, desenvolvendo labores de orientación e formación que lles permitan ós emigrantes aproveitar os recursos existentes no rural e promover a súa inserción plena neste ámbito.
  • Articular canles adecuadas de información para a orientación práctica dos emigrantes que desexan retornar evitando incertezas e frustracións mediante o coñecemento da capacidade de acollida dos seus lugares de orixe.
  • Dispoñer dun centro de referencia que preste un servizo integral de información e orientación laboral que conteña aspectos legais, de recursos, laborais, etc.· Dispoñer dos equipamentos precisos para desenvolver un modelo específico de formación ocupacional tendo en conta as peculiaridades deste colectivo e as súas posibilidades de inserción no mundo rural.
  • Dispoñer de equipamentos específicos de documentación e exposición que aborden as características históricas e culturais do fenómeno migratorio e da realidade do retorno como un feito enriquecedor social e economicamente.

Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/