DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisións Informativas

As citadas Comisións Informativas están integradas por dezasete Sres. e Sras. Deputados/ as, representando a todos os Grupos Políticos na seguinte proporción: nove membros do Grupo Provincial do PP; cinco membros do Grupo Provincial do PSG-PSOE e tres membros do Grupo Provincial do BNG, máis o Presidente da Corporación que será Presidente nato de todas elas.

As Comisións Informativas ordinarias celebraranse os mércores da semana anterior a de celebración do Pleno, a partir das 17,00 horas.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/