DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Regulamento

Aprobación definitiva na sesión plenaria do 19-XII-1988 (BOP núm. 258 do 8-XI-1988). Anexo II, descrición dos postos de traballo en proceso de modificación (esta parte non se publica).

Antonio Castro López, secretario xeral interino da Deputación Provincial de Pontevedra, certifica que na sesión plenaria da Corporación provincial do día 4 de novembro actual se adoptou, entre outros, o seguinte acordo:

"1º.- Créase o Centro Provincial de Asesoramento Municipal e apróbase o regulamento que se achega polo que haberá de rexerse".

Certifico así mesmo que o texto do regulamento aprobado é o que segue:

REGULAMENTO


Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/