DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Obxectivos e fins

  • Primacía do interese do menor sobre calquera outro
  • Favorecer a integración sociofamiliar dos menores
  • Promover o desenvolvemento da autonomía, tanto do menor coma da familia
  • Globalizar o estudio da problemática do menor e das medidas e programas preventivos e de intervención, actuando sobre as causas que orixinan o problema e tratando de evitar a desintegración familiar
  • Xestionar de modo racional os recursos normalizados e promover a súa aplicación ó menor, optando polos especializados cando sexan imprescindibles
  • Fomentar a solidariedade e a sensibilidade social ante os problemas que lles afectan ós menores
  • Coordinar as actuacións con cantos organismos e institucións públicas ou privadas traballen na atención dos menores


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/