DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Requisitos de acollemento residencial

Os menores acollidos en réxime de internado na Cidade Príncipe Felipe son nenos e nenas cunha idade non superior ós dezaoito anos que se atopan nunha situación de desamparo, as causas do internamento poderían ser entre outras:

 • Abandono do menor
   
 • Existencia de malos tratos físicos, psíquicos ou abusos sexuais por parte dalgunha persoa da unidade familiar
   
 • Inducción á mendicidade, delincuencia ou prostitución
   
 • Trastorno mental grave dos pais
   
 • Convivencia nun medio socio-familiar que deteriora gravemente a integridade do menor
   
 • Se faltan as persoas que han de exercer as funcións de garda
   
 • Cando os pais, por circunstancias graves, non poden coidar o menor
   

Se os menores son acollidos en réxime de Centro de Día valorarase o apoio que necesiten as familias para completar a formación e atención dos seus fillos.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/