DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Introducción

O Servizo de Arquitectura encárgase do mantemento e conservación dos edificios provinciais, realizando proxectos e dirixindo as obras que lles afecten. Así mesmo elabóranse os informes urbanísticos que a lexislación específica lle encomenda á Excma. Deputación e aqueles que pola colaboración dos municipios nos sexan requiridas. O noso labor fundamentalmente técnico, non permite o trato directo co cidadán, pero a través do noso traballo contribúese á mellora e adecuación das instalacións e edificios, que son parte do patrimonio provincial. Desde a web pretendemos facer un percorrido polos edificios máis salientables da Deputación, dando a coñecer a súa localización, función, historia e característica arquitectónicas.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/