DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Deputación de Pontevedra

Oferta de emprego para o ano 2008

anuncio

anuncio

Provincia: Pontevedra.
Corporación: Deputación Provincial de Pontevedra
Número de código territorial: 36/000.

FUNCIONARIOS DE CARREIRA
GRUPO: ART. 25
LEI 30/84
DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN NÚMERO
VACANTES
A Técnico admón. xeral Escala de admón. xeral, subescala técnica 2
C Administrativo de admón. xeral Escala de admón. xeral, subescala administrativa 16
D Auxiliar admón. xeral Escala de admón. xeral, subescala auxiliar 3
D Oficial de Cerimonial Escala de admón. xeral, subescala Subaltena 1
E Ordenanza Escala de admón. xeral, subescala Subalterna, reservada a personas discapacitadas1
A Técnico en microbioloxía Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase superior
1
A Técnico en calidade Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase superior
1
A Arquiveiro-bibliotecario Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase superior
1
B Enxeñeiro técnico agrónomo Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase medio
1
B Ingeniero técnico de xestión Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase medio
1
B Técnico medio educador Escala de admón. especial,
subescala técnica, clase medio
2
C Informático programador Escala de admón. especial,
subescala técnica, clase auxiliar
1
C Téc auxiliar en actividades deportivas Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 1
C Técnico auxiliar educación diurna. Escala de admón. especial, subescala técnica, clase auxiliar 4
C Técnico auxiliary en ofimática Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase auxiliar
1
C Técnico auxiliar en protocolo Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase auxiliar
1
C Técnico auxiliar de cartoteca Escala de admón. especial, subescala técnica,
clase auxiliar
1
D Oficial servicios varios Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
D Oficial de mantenimiento Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais,clase persoal de oficios
1
D Auxiliar en documentación audiovisual Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase cometidos especiais
2
D Cociñeiro Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
D Encargado camiñeiro Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
D Oficial conductor maquinista Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
2
D Oficial electricista Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
DOficial cafetería Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
D Recepcionista de mostras Escala de admón. especial, subescala servizos especiais, 1
D Oficial de Control e Vixilancia Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
8
D Oficial mecánico Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
1
E Operario de servizos varios Escala de admón. especial, subescala servizos
especiais, clase persoal de oficios
2

PERSOAL LABORAL FIXO
GRUPO DENOMINACIÓN NÚMERO
DE POSTOS
C Administrativo 1

Pontevedra, 21 de xaneiro do 2008
O PRESIDENTE
Rafael Louzán Abal
O SECRETARIO
Carlos Cuadrado Romay

Boletín Oficial da Provincia, data 01-02-2008, número 23, páxina 29, anuncio 2008000955.

Copyright © 2002-2021, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/