DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Comisión Informativa de Pesca e Asuntos Mariños

Presidente efectivo: D. Fernando Guitián Guitián
Vicepresidente efectivo:
Vocais
D. Pablo Baquero Álvarez
D. José María Bello Maneiro
D. José Manuel Figueroa Vila
D. Arturo Grandal Vaqueiro
D. Fernando Guitián Guitián
Dna. Marta Iglesias Bueno
Dna. María Pilar Ramallo Vázquez
D. Severino Reguera Varela
D. Alberto Valverde Pérez
D. Jesús Vázquez Almuíña
Dna. Ana Isabel Vázquez Reboredo
Dna. María Isaura Abelairas Rodríguez
D. José Antonio Cacabelos Rico
D. Eduardo José Reguera Ocampo
D. Francisco A. Veiga Soto
Dna. Ornela Fernández Salgado
D. Xosé Cesáreo Mosquera LorenzoCopyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/