DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

O local

O patrimonio documental conservado polo Concello e froito da súa xestión consérvase na casa do concello, edificio en pedra, con baixo, planta e aproveitamento baixo cuberta, de planta rectangular e perfectamente integrado no conxunto monumental da vila.

O espacio do arquivo municipal localízase no baixo cuberta, con acceso desde a primeira planta dedicada a oficinas municipais. Conta cunhas axeitadas condicións de habitabilidade, con iluminación natural controlada e ventilación adecuada.

Distribúense tres salas intercomunicadas e con acceso único, ocupando na actualidade cento trinta metros cadrados, que contan con estantes metálicos en diversas alturas dependendo da inclinación do teito. Os equipamentos complétanse con mesa de traballo e consulta e ficheiro metálico.

A falta de espazos obrigou a habiliatar un novo local de arquivo complementario na rúa lateral do concello, no semisoto do edificio que acollía anteriormente dependencias xudiciais. Nesta edificación o locla de arquivo instalase no semisoto, nunha sala rectangular, equipada con estantería metálica. Procedeus a trasladar a esta dependencia as 1.093 primeiras unidades de instalación, posibilitando ao local da casa do concello para a recibir nova documentación.


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/