DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
http://www.depontevedra.es/

Cronograma

 • 1995
  Publicación da Lei 31/1995, de 8 de novembro de prevención de riscos laborais

 • 1997
  Publicación do Regulamento dos servizos de prevención- real decreto 39/1997, de 17 de xaneiro

 • 2002
  No orzamento créanse os seguintes postos de traballo
  • 1 Xefa do servizo
  • 1 Técnico de prevención
  • 1 Técnico medio
  • 1 Auxiliar

  En abril deste mesmo ano créase o servizo con persoal e cúbrense os seguintes postos:

  • 1 Xefa do servizo
  • 1 Técnico medio interino
  • 1 Auxiliar administrativo laboral temporal

  En xullo créase o Comité de Seguridade e Saúde

 • 2003
  Modifícase a relación de postos de traballo do Servizo de Prevención que queda do seguinte xeito:
  • 1 Xefa do servizo
  • 2 Técnicos medios
  • 1 Técnico auxiliar
  • 1 Auxiliar administrativo

  Publícase a Lei 54/2003, de 12 de decembro, de reforma do marco normativo da prevención de riscos laborais.

 • 2004
  Continúa a mesma estrutura e incorporase 1 auxiliar administrativo contratado laboral temporal

 • 2005
  O cadro de persoal do servizo increméntase cun técnico medio e queda estruturado do seguinte xeito:
  • 1 Xefa do servizo
  • 3 Técnicos medios (1 vacante)
  • 1 Técnico auxiliar (1 vacante)
  • 1 Auxiliar administrativo
  • 1 Auxiliar admintistrativo, laboral


Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depontevedra.es/