[Deputación Provincial de Pontevedra / Diputación Provincial de Pontevedra]
VENRES, 30 DE OUTUBRO DE 2020
   Está en » depontevedra.es
Páxina Principal
Símbolos da Deputación: escudo e bandeira
Información económica e financeira
Ordenanzas
Ordenanzas 2003
Ordenanzas 2004
Ordenanzas 2005
Ordenanzas 2006
Ordenanzas 2007
Deputación de Pontevedra
Impostos
Taxas
Prezos públicos
Turismo Rías Baixas
Escola de Canteiros
ORAL
Ordenanzas 2008
Patrimonio da Deputación
Historia
Organismos Autónomos
Teléfono de contacto
Atención ó cidadán

ORDENANZAS 2007 

Ordenanza Reguladora da Taxa por
Expedición de Documentos Administrativos

Anexo I

CONCEPTOS NOVA TARIFA

1º CERTIFICACIÓNS, COMPULSAS, BASTANTEOS E FOTOCOPIAS
A. Por cada certificación de documento(s)
A.1. Ata 5 anos anteriores, por cada certificado 3,70 €
A.2. Anteriores a 5 anos, por cada certificado 7,40 €
B. Por cada certificación de montes
B.1. Por cada partido xudicial 15,95 €
B.2. Por cada municipio 12,75 €
B.3. Por cada parroquia 11,00 €
B.4. Por cada comunidade ou propietario 7,40 €
C. Bastanteos
C.1. Bastanteos para asuntos externos a instancia de parte 14,70 €
D. Compulsas
D.1. Compulsas para asuntos externos a instancia de parte 1,50 €
E. Fotocopias
E.1. Por cada fotocopia 0,40 €


2º DATOS DA ENQUISA DE INFRAESTRUCTURA
Excepto as entidades locais da provincia de Pontevedra
A. Por cada certificación e municipio 7,40 €
B. Pola fotocopia de cada folla de cuadro compulsada
B.1. Concellos de menos de 5.000 habitantes 7,40 €
B.2. Concellos entre 5.001 e 10.000 habitantes 8,80 €
B.3. Concellos entre 10.001 e 20.000 habitantes 9,55 €
B.4. Concellos entre 20.001 e 50.000 habitantes 11,05 €
B.5. Concellos entre 50.001 e 100.000 habitantes 12,55 €
B.6. Concellos de máis de 100.001 habitantes 14,65 €

Estes servicios prestaranse cunha solicitude previa por escrito
C. Para estudo e investigación
C.1. Cada certificación 7,40 €
C.2. Cada fotocopia 0,60 €Sobre estas tarifas aplicarase, no seu caso, o IVE correspondente.

INICIO | VOLVER ARRIBA Última modificación 03/01/2007 13:27
Copyright © 2002-2020, Deputación de Pontevedra | Aviso Legal | Protección de datos | Política de cookies
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n. - 36071 Pontevedra ES
Teléfono: +34 986 804100 - Fax: +34 986 804124
http://www.depo.gal/